אבחון והערכה

תהליך ההערכה ב"התחלות" מותאם באופן אישי לצרכי כל ילד ומשפחתו. כאשר זוהי פנייה ראשונה של המשפחה לאבחון בתחום התקשורת והשפה, אנו מקיימים לרוב מפגש היכרות ואבחון הכולל זמן משחק חופשי עם הילד לצורך היכרות, "התחממות" והתרשמות מיכולותיו הספונטאניות בתחום התקשורת, השפה והמשחק. כמו כן מועברים מבחנים פורמאליים, חצי מובנים ומובנים. במהלך המפגש לעיתים נקיים גם תצפית בלתי פורמאלית על משחק ההורה והילד, או על משחקו העצמאי של הילד.

נדבך חשוב בהערכת הילד הינו המידע המתקבל מן ההורים וצוות הגן. למעשה מידע תפקודי זו אודות יכולותיו של הילד בזמני אינטראקציה חשובים עם בני המשפחה, ילדי הגן וצוות הגן הינם משמעותיים מאד לשם קבלת החלטה בנוגע לצורך בהתערבות הטיפולית ואופיה. על כן אנו מדגישות מאד את הצורך בקבלת שאלונים אשר ממלאים ההורים וצוות הגן טרם ההגעה למפגש האבחון. בהתאם לצרכי הילד והמשפחתו ניתן להאריך את מפגש האבחון לתהליך הערכה הכולל מספר מפגשים, תצפית במסגרת החינוכית, שיחה עם צוות הגן, שיחה עם גורמים מאבחנים או טיפוליים אחרים, זאת בהתאם לבקשת ההורים ואישורם.

מידע חשוב נוסף מתקבל מתוצאות בדיקת השמיעה של ילד המופנה לאבחון ו/או לטיפול. על מנת לבצע בדיקת שמיעה, אנא פנו אל רופא הילדים לקבלת הפניה ובידקו מול קופת החולים מיהם המכונים בהם ניתן לבצע את בדיקות השמיעה.

להלן קישורים לשאלון ההורים, שאלון מטפלת (לילדים עד גיל 3) ושאלון גננת (לילדים מעל גיל 3), בהצלחה!

שאלון להורים
שאלון לגננת לילד עד גיל 3 שנים
שאלון לגננת לילד מעל גיל 3 שנים