טיפולים קבוצתיים

בהתחלות מתקיימות קבוצות טיפוליות המיועדות לילדים עם קשיים בתחום התקשורתי פרגמטי, לילדים על הרצף האוטיסטי, לילדים עם קשיים בתחום הויסות החושי ולילדים המציגים התפתחות מורכבת. הקבוצות מיועדות לילדים בשתי קבוצות גיל; קבוצת ילדי גן  לגילאי טרום חובה וחובה וקבוצת ילדי ביה"ס בה משתתפים ילדים בכיתות א' וב'.

הקבוצות עוסקות בפיתוח מיומנויות חברתיות ומונחית על ידי שתי קלינאיות תקשורת. הקבוצה מלווה בהדרכה להורים. בהדרכה להורים  ניתן מידע אודות תחום המיומנויות החברתיות וכן מידע ספציפי על המתרחש בקבוצה. בפרט, ניתנת במה פתוחה לשיח רגשי ולעיבוד תכנים רגשיים הנלווים לתחום החברתי. בהתייחס לכך מתקיימת הדרכת ההורים להמשך פעילות בבית בתחום החברתי.

מבנה הקבוצה כולל כ-4-5 ילדים בגילאים הרלוונטיים. הקבוצה פועלת לאורך מס' חודשים. לצרכי היכרות מתקיימים מפגשי אינטייק פרטניים עם כל ילד והוריו טרום הכניסה לקבוצה. כמו כן, מתקיימים מפגשי הדרכה כלליים להורים (בנוכחות הצוות כולו) באמצע תקופת הפעילות ולקראת סיומה. בסיום הקבוצה מתקיים סיכום פרטני של הצוות עם הורי כל ילד.

בקבוצת הילדים אנו פועלות לחיזוק המיומנויות החברתיות, ביניהן: יצירת אינטראקציה ראשונית עם חבר, ניהול שיחת חולין, פיתוח כישורי שיח, שמירה על אינטראקציה חברתית מתאימה במהלך משחק משותף, מציאת מקום בקבוצת בני הגיל ועוד. אנו פועלות לתרגול מטרות אלה ואחרות תוך התייחסות לפרופיל האישי של כל ילד וכן למאפייני הקבוצה. אנו מאמינות כי הלמידה החברתית מתבססת על חוויות חברתיות שונות המתרחשות בתוך פעילות טבעית. הפעילות הינה משחקית, בעלת אופי פתוח עד מובנה למחצה. רמות התיווך השונות מותאמות לכל ילד.

ייחודה של הקבוצה, לטעמנו, הינו בשילוב הפעילות; לצד פעילות הילדים ניתנת הדרכה משמעותית להורים,  להמשך יישום המיומנויות, בסיטואציות טבעיות גם בבית. בתחילת בניית הפורמט לקבוצה חשנו כי לא די במפגש עם הילדים לשינוי התבניות החברתיות המאפיינות אותם עד כה, אלא יש צורך במתן כלים אופרטיביים להורים לצד אפשרות למענה רגשי מתאים. ואכן, כפי למדנו לגלות בהרחבה, חשוב לאפשר מענה רגשי והדרכתי להורים העוסקים בתחום המורכב של המיומנויות החברתיות של ילדיהם, לצד תרגול המיומנויות החברתיות עם הילדים.