טיפול פרטני

בהתחלות מתקיימים טיפולים פרטניים לילדים המציגים קשיים התפתחותיים מגוונים. בטיפול, אנו מקדישות זמן ומקום להיכרות הילד עם החדר והמשחקים בו ולמעשה הטיפולים הראשונים מוקדשים לבניית המסגרת הטיפולית והסתגלות אליה; שאלות כגון מי הם הנוכחים ומה תפקידם בטיפול, כיצד משחקים וכיצד בוחרים משחקים מקבלות מענה דרך העשייה והמשחק. הדרכה רבה ניתנת להורים לאורך הטיפולים, אנו דנים יחד במטרות הטיפוליות ובדרכים בהן ניתן להגשימן דרך המשחקים שבהם שיחקנו עם הילד. 

כפי שתואר מקום מרכזי בטיפול ניתן להורים. למעשה ההורים משתתפים ולוקחים חלק פעיל ומשמעותי בטיפול שכן אנו מאמינות במתן כלים רבים ככל הניתן להורה בתור המוביל המרכזי לשינוי וטיפול בילד.

עם התקדמות הזמן וההיכרות עם הילד והמשפחתו, ניתן להציע דרכים משחקיות וטבעיות לטובת התקדמות במטרות טיפוליות שונות. בחירת המשחקים הינה לרוב בידי הילד כאשר המבוגרים המשתתפים בטיפול תומכים בו סביב המשחק והשעשוע וע"י אסטרטגיות טיפוליות שונות (לדוגמא התאמת קצב המשחק והמסר) להתקדמות במטרות הטיפול.