מילון מונחים

אודיוגרמה - גרף המתאר את מצב השמיעה של הנבדק.  

אוטיזם - הפרעת תקשורת המאופיינת בליקויים משמעותיים בהתפתחות היחסים החברתיים ובדפוסי התנהגות חזרתיים ומצומצמים.

אוריינות - הידע והכישורים הנדרשים לאדם בכדי לעסוק בפעילויות הדורשות שפה כתובה (קריאה וכתיבה).

אילמות סלקטיבית - מצב בו הילד נמנע מדיבור בסיטואציות חברתיות מסוימות (למשל מדבר היטב בבית אך לא מדבר בגן).

אינטונציה - הנגנת הדיבור המשקפת את הכוונה התקשורתית של הדובר כדוגמת אינטונציה של שאלה לעומת ציווי.

אנמנזה - תהליך איסוף מידע על ההיסטוריה הרפואית, ההתפתחותית והמשפחתית של המטופל המתבצע בתחילת הטיפול.

אנפוף - דיבור בו קיים מעבר אוויר רב דרך האף. נקרא גם דיבור היפר-נזאלי/רנולליה.

אקולליה - הדהוד וחזרתיות אחר דברי השותף לשיחה. תופעה בה הילד חזור בצורה מדויקת אחרי דברי בן השיח, באופן שאינו מתאים (בדרך כלל גם ללא שינוי האינטונציה).

גן טיפולי - גן ילדים במסגרת החינוך המיוחד אשר תפקידו לתת מענה לילדים עם קשיים התפתחותיים שונים (שפתי, חברתי, מוטורי, רגשי, קוגניטיבי). הצוות החינוכי כולל גננת לחינוך מיוחד וסייעות וכן מקצועות טיפוליים כדוגמת פסיכולוג, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מטפלת רגשית.

גן משולב - גן בו מרבית הילדים ללא קשיים וכשליש מהם ילדים בעלי קשיים התפתחותיים שונים קלים. בגן זה שתי גננות, שתי סייעות וצוות טיפולי.

גן תקשורת - גן ילדים במסגרת החינוך המיוחד אשר נותן מענה לילדים בעלי קשיים בתחומי התקשורת.

גננת שי"ח (שילוב יחידני)  - גננת העובדת באופן פרטני עם ילדים בעלי קשיים מספר שעות בשבוע במסגרת הגן הרגיל.

ג'סטות/מחוות - תנועות של הידיים ו/או הגוף בהן אנו משתמשים להעברת מסר, למשל, נפנוף יד לשלום, הנדת ראש לשלילה.

דחיקת לשון/ הפקה אינטרדנטאלית - תועה של הלשון לעבר קדמת הפה תוך הישענות על השיניים הקדמיות או דחיפת הלשון בין השיניים העליונות לתחתונות ויציאתה החוצה בעת הפקת צלילים מסוימים (לרוב בעת הפקת האותיות השורקות ש, ס, ז, צ) 

דיספרקסיה - הפרעה בדיבור אשר נגרמת על ידי קושי בתכנון תנועת איברי ההיגוי. מופיעים שיבושי היגוי רבים ולרוב מובנות הדיבור נמוכה מאוד.

היגוי - הפקה של צלילי השפה למטרת דיבור.

היפרלקסיה - התפתחות מוקדמת וספונטאנית (ללא לימוד של מבוגר) של יכולת הקריאה אצל ילדים. לרוב, ישנו קושי בהבנת הנקרא.

וועדת השמה - וועדה של משרד החינוך שתפקידה להחליט על זכאותו של תלמיד ללמידה במסגרת חינוך מיוחד.

וועדת שילוב - וועדה של משרד החינוך שתפקידה לקבוע האם תלמיד זכאי לקבל שעות סיוע של גננת שי"ח או מורת שילוב במסגרת החינוך הרגיל.

זיכרון שמיעתי - היכולת לזכור גירויים אשר נקלטו בערוץ השמיעתי.

ז'רגון/ג'יבריש - מלל חסר משמעות המופיע עם אינטונציה וצירופי הברות המתאימים לשפה.

חוסר שטף - תופעה אשר נשמעת כגמגום ומופיעה לעיתים אצל ילדים צעירים (בגילאי 2-5 שנים) באופן תנודתי.

יכולת נראטיבית - היכולת להבין ולספר סיפורים.

כוונות תקשורתיות - שימוש בשפה מילולית או בלתי מילולית בכדי להעביר מסר של בקשה, שאלה וכו'.

כישורי שיח - המיומנויות הדרושות על מנת לנהל שיחה תקינה בה הדובר מתחשב בדע של המאזין, מתקן את עצמו במידה ואינה מובן, משתמש בעוצמת קול מתאימה ועוד.

כפתורים באוזניים - צינורית פלסטיק קטנה המוחדרת לעור התוף השומרת על אוורור האוזן. הצינורית מוחדרת בניתוח תחת הרדמה מלאה בעקבות ירידה בשמיעה הנגרמת מנוזלים באוזניים.

לקות שמיעה הולכתית - ירידה בשמיעה הנגרמת מקושי במעבר הצליל דרך האוזן החיצונית והתיכונה, לרוב בשל נוזלים באוזניים. ירידה זו בשמיעה הינה מצב הפיך.

לקות שמיעה תחושתית - עצבית - ירידה בשמיעה המתרחשת באוזן הפנימית או בעצב. ירידה זו אינה הפיכה.

לקות שפה - קושי בהבנה או בהבעת השפה אשר יכול להופיע בחלק מתחומי השפה (תחביר, אוצר מילים, הטיות) או בכמה מהם בו זמנית.

מודעות פונולוגית - מודעות לצלילים המרכיבים את המילה והיכולת לבצע פעולות עם צלילים אלה (כדוגמת זיהוי הצליל הפותח/סוגר את המילה). יכולת זו נחוצה לרכישת תהליך הקריאה והכתיבה.

מורפולוגיה - תורת צורות הלשון אשר עוסקת בקשר בין צלילים למשמעות למשל- תוספת "ים" כדי לסמן ריבוי.

מילות פקק - מילים ללא תוכן כדוגמת "אמממ", "נו...", "זה", המשמשות כמילה כללית במקום מילה בעלת משמעותית ספציפית, לעיתים יכולה להעיד על קשיים בתחום הבעת השפה.

מלמול - הפקות קוליות שמשמיעים תינוקות צעירים לפני התפתחות הדיבור. שלב המלמול הינו שלב משמעותי וחשוב לצורך התפתחות הדיבור המופיעה מאוחר יותר.

משחק סימבולי - משחק המשלב שימוש בחפצים ומדמה מצבים מחיי היום-יום. למשל- האכלה של בובה בכפית, הסעת מכונית צעצוע.

נטילת תור - התנהגות ראשונית המדגימה שיחה- פעם אני מדבר ופעם אתה. התנהגות זו מעידה על הבנת ההדדיות בשיחה. ניתן לקחת תור באופן מילולי או שאינו מילולי.

נוזלים באוזניים  - תופעה שכיחה אצל ילדים בה מצטבר נוזל באוזן התיכונה, לעיתים ללא דלקות וכאבים. עשויים לגרום לירידה בשמיעה.

סמנטיקה - תורת המשמעות- לכל משפט או מילה ישנה משמעות ותוכן. ניתן לבחון יכולת זו על פי אוצר המילים של הילד והמבעים אותם מפיק.

פונולוגיה - מדע הצלילים- אילו צלילים קיימים בשפה ובאילו מצבים ניתן להשתמש בהם. למשל, בעברית פ' דגושה /p/ לא תופיע בסוף מילה.

פרגמטיקה - יכולת השימוש בשפה לצורך תקשורת עם אחרים. החוקים לשימוש בשפה בשיחה למשל- כיצד מבקשים עזרה, צורת הפנייה למבוגרים, התחשבות בידע של המאזין לשיחה וכו'.

פרסברציה - הדחף לחזור שוב ושוב על פעולה, התנהגות או משפט מסוים באופן מוגזם.

ריור - תופעה של נזילת רוק מחוץ לפה הילד ללא שליטתו.

שיום - היכולת לתת שם לדבר מה ושליפתו מאוצר המילים.

תאוריית ה-Mind, TOM - היכולת להבין שלאנשים נפרדים ישנה ישות נפרדת ובה מחשבות, רגשות, ידע ודעות שונות ולקחת את הגורמים הללו בחשבון בעת אינטראקציה עם אחרים.

תחביר - חוקים הקובעים את מבנה המשפטים בשפה.

תשומת לב משותפת, Joint Attention - יכולת של הילד להשתתף בפעולה משותפת עם אדם נוסף- יכולת להתמקד בנושא משותף ובו זמנית ליצור קשר עם המבוגר על אותו נושא.

תקשורת - יכולת אנושית המאפשרת יצירת קשר בין לפחות שני אנשים באופן מילולי או שאינו מילולי.