תקשורת ואכילה

תקשורת, אכילה ומה שביניהם.. בינקות המוקדמת ובפעוטות

אכילה, תקשורת ושפה, תחומים אשר עוטפים את האינטראקציה שלנו עם ילדנו אל מן הרגעים הראשונים שלאחר הלידה ולמעשה תופסים נפח הולך וגדל בשנות הינקות המוקדמות וכן בהמשך..

האכילה היא פעילות השרדותית, יומיומית ולמראית עין טבעית ופשוטה, אך למעשה חובקת רבדים רגשיים וחברתיים משמעותיים מאד בעבורנו ובעבור ילדנו. ובהמשך לכך..אנו כהורים עוסקים, חושבים, משוחחים עליו רבות, חשים סיפוק רב כאשר ילדנו אוכל..מתוסכלים כאשר ישנם קשיים וכמובן חשופים באופן מתמיד לעצות ומחשבות בני המשפחה והסביבה הקרובה בנושא.

התקשורת עם ילדנו סביב אוכל, מתקיימת גם היא באופן יומיומי וטבעי. אנו מאמינות כי זמן האוכל והארוחה מזמנים למידה רבה  ומהנה בפרט בתחום התקשורת והשפה החל מגילאי הינקות המוקדמת..

כיצד משתלבים תחום התקשורת ותחום האכילה?

הנה כמה נקודות למחשבה..